.

.

vrijdag 9 januari 2015

De oorsprong van de Bijbel en
de betrouwbaarheid van de Oude Manuscripten

Zomaar klakkeloos aannemen dat alles wat ik hoor of lees ook waar is, ligt niet in mijn drentse aard van nuchterheid. Een eigenschap, die gedeeld wordt door mijn hele familie, zeker m’n broer en zus. Daar komt bij dat ikzelf tamelijk argwanend ben en niet snel over te halen tot een andere mening. Toch geloof ik in God. Vreemd misschien, want een heus tastbaar bewijs is niet echt voorhanden. ik kan alleen afgaan op datgene, wat ikzelf ervaren heb. Pas daarna komt, wat ik hoor van anderen en wat ik lees. Maar ach..het heet ook niet voor niets geloven..
Toch wil ik ook graag bewijzen zien. Zonder nou gelijk m’n geloof te verliezen of als een ongelovige te worden bestempeld, wilde ik toch onderzoeken of er bewijzen zijn te vinden. Tastbare bewijzen en dus niet die bewijzen die zich in mijn hart bevinden. Hoezo? Is wat ik in mijn hart heb dan niet voldoende voor mij? Is het niet voldoende om in geloof en vertrouwen te bouwen op God? Ben ik werkelijk zo’n Thomas?
Niet echt. Wat ik probeer te onderzoeken zie ik dan ook enkel als een aanvulling, een tastbare ondersteuning van datgene waar ik al van overtuigd ben. Ik vraag dan ook niet van God, zichzelf te bewijzen aan mij; ik vraag aan God om mij de historische bewijzen te laten zien die Hij al gegeven heeft.
Nou wil het gelukkige toeval (?) dat ik vanuit mijn huiskamer over de hele wereld kan reizen, zonder uit m’n stoel te komen. Musea, archeologische instituten, bibliotheken, ik kan ze allemaal bezoeken vanachter m’n pc. Het verschaft me toegang tot boeken, geschriften, wetenschappelijke werken, encyclopediën en noem maar op!
Maar je moet wel ergens beginnen. Waar? Wat is het beste uitgangspunt?
Het gemakkelijkst om te onderzoeken is het boek dat ik dagelijks in m’n handen hou, mijn bijbel. Het is een nieuw boek, gedrukt in deze tijd, gekocht in een hedendaagse winkel, in een leuk modern jasje. Zelfs de inhoud is in een nieuw jasje gestoken: de huidige ‘omgangstaal’, oftewel: ‘De Nieuwe Bijbel Vertaling’.
En dus, daar begin ik maar.
Hoe betrouwbaar is mijn bijbel?
Wat is de betrouwbaarheid van de manuscripten waaruit de Bijbels van tegenwoordig zijn vertaald? Opmerkelijk genoeg is er veel bewijs voorhanden voor een absolute betrouwbaarheid. Er zijn meer dan 14,000 bestaande manuscripten en fragmenten van het Oude Testament die door het hele Midden-Oosten, het Middellandse Zee-gebied en de Europese regio's zijn gekopiëerd, en deze stemmen zeer goed met elkaar overeen. Bovendien komen deze teksten overeen met de Septuagint* versie van het Oude Testament, die ergens in de 3e eeuw voor Christus uit het Hebreeuws naar het Grieks werd vertaald. De Dode Zee Rollen, die in de jaren '40 en '50 werden ontdekt, bieden eveneens ongelovelijk veel bewijs voor de betrouwbaarheid van de oude overlevering van de Joodse Geschriften (Oude Testament) van vóór de komst van Jezus Christus. De Hebreeuwse schrijvers die de Joodse Geschriften kopiëerden wijdden hun levens aan het behouden van de nauwkeurigheid van de heilige boeken. Deze schrijvers deden een gigantische  inspanning om de betrouwbaarheid van de manuscripten te verzekeren. Ze waren bijzonder goed opgeleid en werden in hun werk streng in de gaten gehouden. Ze telden elke letter, woord en paragraaf en vergeleken dit met de 'master'-rollen waarvan de kopie afkomstig was. Eén enkele fout zou tot de onmiddellijke vernietiging van de hele tekst leiden.


Septuagint, 300-200 BC
*De Septuagint ("Vertaling van Zeventig Mannen") heeft zijn oorsprong in Alexandrië, in Egypte, en werd tussen 300 en 200 voor Christus vertaald.

Oorsprong van de Bijbel - De Kracht van Profetie
De oorsprong van de Bijbel is God. Het is een historisch boek dat door archeologie wordt bevestigd en een profetisch boek dat tot dusver al zijn beweringen heeft waargemaakt. De Bijbel is God's brief aan de mensheid die verzameld is in 66 boeken die over een tijdsperiode van meer dan 1,600 jaar door 40 verschillende, door God geïnspireerde auteurs werden geschreven. De bewering van goddelijke inspiratie mag dan misschien dramatisch lijken (of voor sommigen onrealistisch), maar een zorgvuldige en eerlijke studie van de Bijbelse geschriften toont aan dat deze bewering waar is. De Bijbel bewijst zijn goddelijke auteurschap door middel van vervulde profetieën. In totaal zijn 668 (!) profetieën al vervuld en geen enkele is ooit als onwaar bewezen (er zijn er drie onbevestigd). Volgens mij besloot God om profetie te gebruiken als zijn primaire proef voor het goddelijke auteurschap en een eerlijke bestudering van bijbelse profetie zal overtuigend bewijzen dat de Bijbel een bovennatuurlijke oorsprong heeft. Sceptici moeten zichzelf afvragen, "Zou de gok-industrie zelfs ook maar bestaan als mensen zelf werkelijk de toekomst zouden kunnen voorspellen?" Nogmaals, geen enkel ander heilig boek komt ook maar in de buurt van de Bijbel wat betreft de hoeveelheid bewijsstukken die zijn geloofwaardigheid, authenticiteit en goddelijk auteurschap ondersteunen.

Wie Schreef de Bijbel - Een Brief van God
“Wie schreef de Bijbel” is een vraag die door heel veel mensen wordt gesteld. Logisch, gezien de invloed die dit boek op zo veel mensen in de wereld heeft gehad. De Bijbel geeft richting aan het leven, maar leidt mij (en velen met mij) ook tot een relatie met de God van het universum. Het is een historisch boek dat door de archeologie wordt ondersteund, en een profetisch boek dat al zijn beweringen tot dusver heeft waargemaakt. In het licht van al deze feiten, is "wie schreef de Bijbel" een vraag die een serieus onderzoek en een serieus antwoord verdient. 
Ik geloof en ben er van overtuigd dat de bijbel God’s brief is aan de mensheid, verzameld in 66 boeken die door 40 door God geïnspireerde auteurs zijn geschreven. Deze schrijvers komen uit alle bevolkingslagen (bijvoorbeeld, koningen en vissers) en beslaan een periode van 1,500 jaar of zelfs meer. 

Wie Schreef de Bijbel - 'Bewijs' voor Goddelijke Inspiratie
“Wie schreef de Bijbel” is een vraag die met zekerheid beantwoord kan worden door de bijbelse teksten te houden tegen het licht van extern bewijs waardoor deze worden ondersteund.
2 Timoteüs 3:16 zegt: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd". In 2 Petrus 1:20-21, herinnert Petrus de lezer er aan "dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” De Bijbel zelf vertelt ons dat God zelf de auteur is van Zijn boek.

Maar God laat ons niet achter met alleen beweringen in de Bijbel over Zijn goddelijke bediening, hij ondersteunt deze ook met overtuigend bewijs. Het ontwerp van de Bijbel zelf is al een wonder. Geschreven over een periode van meer dan 1,600 jaar door een groot aantal verschillende schrijvers, maar toch is elk boek in de Bijbel consequent wat de boodschap betreft. Deze 66 boeken praten over geschiedenis, profetie, poëzie, en theologie. Ondanks hun complexiteit, verschillen in schrijfstijlen en tijdsverschillen, stemmen de boeken van de Bijbel op wonderlijke wijze met elkaar overeen in hun thema, feiten en kruisverwijzingen. Geen enkel mens zou zo'n ingewikkelde combinatie van boeken over een periode van 1,600 jaar kunnen plannen. De Bijbelmanuscripten (vergeet niet dat er tot 1455 geen drukpersen bestonden) hebben de tand des tijds overleefd, ondanks de elementen, vervolgingen en tijd. De meeste geschriften uit de oudheid, die op zwakke materialen zoals papyrus werden geschreven, zijn compleet verdwenen. En toch zijn veel kopieën van het Oude Testament bewaard gebleven. De Dode Zee rollen bijvoorbeeld bevatten alle boeken van het Oude Testament, behalve Ester, en worden teruggedateerd tot voor de tijd van Christus. Kijk nu eens naar "De Gallische Oorlogen" van Julius Caesar. Hiervan bestaan slechts tien kopieën die ongeveer 1,000 jaar na de gebeurtenissen werden geschreven. Ter vergelijking: er bestaan meer dan 24,000 manuscripten van het Nieuwe Testament, waarvan de oudste kan worden gedateerd tot minder dan 24 jaar na Christus...!

Wil je dit ook eens onderzoeken?
Neem de tijd en surf je suf! Lang leve het internet, een geweldig geschenk van de Heer!
Het is in mijn ogen niet slecht om God’s Woord te onderzoeken.
Integendeel: heeft Jezus niet ooit eens gezegd: “Toets Mijn woorden aan de Waarheid..”??

Wees gezegend,

Sebo Hilberts

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dankjewel voor je reactie en ik wens je nog veel leesplezier.