.

.

woensdag 30 september 2015

Betekent water op Mars een teken van buitenaards leven?
En zo ja: wat doet dat met je geloof?

Het is de laatste dagen een 'hot item': vloeibaar water op mars. Aangevuld met grappige foto's waarop een glas water bovenop een marsreep geplaatst is.
Nou worden er regelmatig planeten gevonden die in theorie min of meer vergelijkbaar zijn met onze planeet. Echt heel bijzonder vinden we dat allang niet meer.
Maar water op Mars? Vloeibaar, stromend water?
Dàt is toch best wel heel bijzonder! Juist omdat water gezien wordt als de basis voor mogelijk leven.

Vele christenen (misschien wel verreweg de meesten) leven in de overtuiging dat wij uniek zijn in God's schepping en derhalve dus de enigen in Zijn hele universum.
Nou geloof ik wel dat wij uniek zijn, maar meer in de persoonlijke sfeer. Ik weet niet of wij de enigen zijn in God's schepping en eerlijk gezegd hou ik me daar ook niet zo mee bezig.

Wèl kan ik zeggen: voor mijn persoonlijke geloof en gevoel zou het tamelijk arrogant zijn, te denken dat MIJN soort de enige is met een hart,ziel,verstand en denkvermogen en dat MIJN planeet de enige planeet is met leven.
Kijk, we hebben de bijbel op duizend-en-één manieren uitgelegd....dan kan deze ene er ook nog wel bij: Johannes 10:16 "14Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. "

Dat is altijd uitgelegd als: "...daar bedoelde Jezus de heidenen mee.."
Maar ìs dat ook zo??
Jezus heeft vele dingen gezegd die wij, nietige mensje maar niet kunnen bevatten, laat staan kunnen uitleggen en die wij in onze "bewijsdrift" of juist "ontkenningsdrift" móéten en zùllen uitleggen...naar ons eigen persoonlijke beeld, zoals dat past bij ònze algemene uitleg en beleving van de bijbel.

Maar stel nou eens..dat Hij daarmee Zijn schapen op een andere plaats bedoelde, bijvoorbeeld een planeet. En dat Hij Zijn kuddes, allemaal ineens, of één voor één bij elkaar brengt...

Het is aan onze fantasie om daarover te speculeren, te fantaseren. Maar het is aan ons geloof en aan ons verstand om ons in praktische zin te bepalen bij de dingen die op onze eigen plek gebeuren!
De eventuele aanwezigheid van andere, leefbare, planeten, al dan niet met levende schepsels die al dan niet vergelijkbaar zijn met ons...mag ons er nooit toe verleiden om 'teleurgesteld' te zijn ("Shit! Hij is helemáál niet alleen voor ons gestorven en opgestaan!")
En...ons geloof verliezen??
Hoezo?!
Stel dàt...stel je eens voor...
Voor mij persoonlijk zou dat des te meer getuigen van God's onmetelijke grootheid....

dinsdag 29 september 2015

Profetie van een 90 jarige oude vrouw uit Noorwegen in 1968

Een oude vrouw van 90 uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een gezicht, een visioen van God ontvangen. Evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en hij heeft de mogelijkheid gehad haar te ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien. Hij schreef dat op, maar bedacht zich dat het dermate onbegrijpelijk was, dat hij het maar in een la opborg. Nu, na zoveel jaren, begreep hij dat hij die 'openbaring' moest delen met anderen.
De vrouw uit Valdres was een hele behoedzame, betrouwbare en 'wakkere' christen, met een goede reputatie onder allen die haar kenden. Dit is wat ze 'zag':
"Ik zag de 'tijd' kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort van globe en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus, en net voor de laatste ramp zou plaatsvinden, zoals we die nog nooit ervaren hebben."
Ze noemt een viertal 'golven'
1 Eerst is er, vóórdat Jezus komt en vóór de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een 'ontspanning', een periode van rust en welvaart zoals we die nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (Merk op, dit vond plaats in 1968 toen de koude oorlog op z'n hevigst was!)
In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening in vele landen, ook in Noorwegen, en wij zijn dus niet voorbereid als er een oorlog uitbreekt. Deze zal beginnen op een manier die niemand voor mogelijk houdt én vanuit een niet verwachte plaats.
2 Een lauwheid zonder weerga zal de christenen in de greep houden, alsmede een afglijden van de waarheid. Christenen staan niet meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer, zoals in voorgaande tijden, horen van ZONDE EN GENADE, wet en evangelie, berouw en bekering. Er komt een soort van surrogaat, een vervanging voor in de plaats: het welwaartsevangelie. Het meest belangrijke aspect zal zijn: 'succes', 'hebben', 'iets te betekenen' en 'materiële zaken te vergaren', zaken die God nooit op die manier beloofd heeft. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: "Neem uw kruis op en volg Jezus", komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerken plaatsen zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist voor de wederkomst van Jezus.
3 Er zal met name een morele terugval plaatsvinden zoals 'oud Noorwegen' dat nog nimmer heeft ervaren. Mensen zullen samenleven als getrouwd zijnde, maar zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het begrip 'samenwonen' al bestond in 1968).
Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt rechtgepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs de zonde tegen de natuur. Net voor Jezus' wederkomst zullen er TV programma's vertoond worden, zoals we nog nooit hebben beleefd.
De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van 'één station' (Ze kende het woord 'kanalen' nog niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het stations).
De TV zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van mensen tegen elkaar en dit gaat dan rond in de maatschappij. Sex, open en bloot, zal ook te zien zijn op het scherm, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden.
(Ik protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!)
Echter de oude vrouw zei: Het zal gebeuren en jij zal het zien en meemaken. Alles wat we ooit van waarde achtten, zal afgebroken worden, en de meest decadente zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.
4 Mensen vanuit arme landen zullen Europa binnenstromen. (In 1968 was er nog geen sprake van immigratie.)
Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de Tweede Wereldoorlog. Dan zal de volheid van onze zonden ook bereikt zijn.
De tranen stroomden over haar wangen…. “Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. En dan, plotseling, zal Jezus verschijnen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met een nucleaire atoombom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan, Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan”.
“Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.”
"DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN IS EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG."

zondag 27 september 2015

Kritisch bijbellezen 

deel 01 Hoe is alles onstaan?


Als gelovigen geloven wij dat God liefde is en dus bàrtsensvòl liefde zit. Liefde kun je niet binnen houden; het móét eruit. Zo geloof ikzelf dat de Here God uit liefde het heelal schiep. Een beetje vergelijkbaar misschien met hoe een echtpaar zoveel liefde 'over' heeft en daarom graag kinderen wil. Praten met ze, ze dingen vertellen, ze vragen stellen, met hun kinderen mee op het avontuur gaan dat leven heet, ze willen intens graag kinderen om van te kunnen houden en die op hun beurt van hen houden..
Zo stel ik me dat ook van God voor.
Juist omdat Hij zoveel liefde had om te geven, schiep hij het heelal, zodat daar door Zijn Mond planten, dieren en mensen in zouden kunnen ontstaan en leven waar hij van kon genieten en die van hem konden genieten.

Geleerden, archeologen en wetenschappers schatten dat het heelal zo'n ruwe 14 miljard jaar geleden is ontstaan. Men denkt dat enigszins te kunnen berekenen aan de hand van het uit elkaar vliegen van de vele sterren, hetgeen gepaard gaat met een duizelingwekkende snelheid. Als je daar een tijdloop van zou kunnen maken en die bijvoorbeeld terug kunnen draaien, zouden de sterren dus uiteindelijk weer zóveel dichterbij elkaar komen, tot ze in elkaar zitten in een piepklein stipje, dat langzaam verdwijnt tot er niets meer is. En daar ergens zou dus een 'enorme' explosie plaatsgevonden hebben, waardoor de sterren uit elkaar vlogen als scherven bij een granaatonploffing.
In eerste instantie was er dus nog niets. Evolutionisten geloven dat dàt het moment van de 'Big Bang' was, hetgeen door christenen wereldwijd met kracht ontkend wordt; wie kent niet die leus van 'Visje': "Eerst was er niets en dat is dan ook nog eens onploft..?!?!"
Persoonlijk vind ik dat nogal aanmatigend en niet bepaald getuigend van geloof. Staat er immers niet in God's woord:
"3Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars"
(Hebreeën 11:3 YouVersion Bijbel-App, Basic Bible)
(N.B. In de nbv-vertaling wordt als enige ipv het woord "onstaan" het woord "geordend" gebruikt.)

Dat christenen en andersgelovenden zich met hand en tand verzetten tegen het idee van evolutie is alleszins begrijpelijk, want het woord evolutie suggereert 'natuurlijke ontwikkeling zonder leiding of tussenkomst van derden'.
Echter, het woord betekent feitelijk: geleidelijke ontwikkeling, geleidelijke groei, geleidelijke overgang.(http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=evolutie&lang=NL) En dat de Here God de dingen zich heeft laten ontwikkelen, staat wat mij betreft buiten kijf.

De aarde is ongeveer 4,54 miljard jaar oud en niet lang na de aarde liet God ook de zon ontstaan. ("3En God zei: "Ik wil dat er licht is!" Toen was er licht.4En God zag dat het licht goed was. God scheidde licht en donker van elkaar.5Het licht noemde Hij 'dag' en het donker noemde Hij 'nacht.'" (Gen. 1:3-5 YouVersion-bijbel App, BasicBible)
Dat was, zou je kunnen stellen, het moment dat de aarde en de zon begonnen te draaien. Ik kan me voorstellen dat dat een proces was van duizenden jaren, voordat er daadwerkelijk sprake was een duidelijk draaing waardoor het een bepaalde tijd licht en donker zou zijn. Maar dat de Heer sprak van een 'dag' en een 'nacht', wil wat mij betreft niet per definitie zeggen, dat het om een etmaal ging. Daarmee zou ik de Here God behoorlijk beperken, want stel je eens voor: zowel op de Noorpool als op de Zuidpool is het zes maanden per jaar licht of donker, waar nog bij komt dat de bijbel het zelf al zegt: "Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag."(2 Petrus 3:8 (YouVersion bijbel-App, Basic Bible)
Welnu, doordat de aarde begon te draaien begon er water op te stijgen. In de bijbel vertelt de Here God volgens mij hoe dat ging, in Gen. 1:6. Er vormde zich een dampkring, o.a. voor beregening, maar vooral ter bescherming tegen de negatieve invloeden van de zon en rest van het luchtledige.
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de wijze van vorming van de aarde en de zon op zich niets bijzonders is, is men het er over eens dat de korte periode tussen het ontstaan van de aarde en dat van de zon wèl uniek is. Beiden zijn nagenoeg even oud, de aarde iets ouder dan de zon.

In het kort:
er kwam zo'n 14 miljard jaar geleden een BOEM!, waardoor alle sterren wegvlogen.
4 miljard jaar geleden was de 'aarde' vrijwel tot stilstand gekomen en dus 'gereed voor bewerking'
er kwam een zon voor warmte en licht.
er kwam een dampkring
er kwam droge grond voor begroeiing
er kwam begroeiing in alle variaties
en tot slot kwamen de dieren en de mensen

Dat héle proces is zo ontzettend boeiend, zeker als je, net als ik, geboeid bent door het hele sterrenfirmament, met alle wonderlijke dingen die daarin gebeuren. En dat proces vertelt God ons in de bijbel...als je openstaat voor Zijn Woord. En dus openminded, oprecht, onderzoekend en kritisch kijkend naar het geschrevene. Juist die vragen durven stellen, die al zolang 'taboe' zijn! Omdat dat 'niet hoort', 'onbijbels' is, of zelfs 'ketters'.
Maar door nog langer vast te houden aan lang geleden opgelegde, ingebakken en vastgeroeste kerk-leringen, houden we datgene dat voor het grijpen ligt achter slot en grendel. Uit zelfbehoud, bang voor vernieuwing, maar vooral ook bang om 'ontrouw' te zijn. Bijna alsof we God zèlf verloochenen. Ik las ergens dat als we onze geest niet toestaan om vragen te stellen, we juist ontrouw zijn aan onszelf, aan de verstandelijke mogelijkheden die de Here God ons gegeven heeft, en daarmee misschíén ook wel aan de Heer...


dinsdag 1 september 2015

Geloof of ongeloof ?

Die stompzinnige figuren van IS vernielen het ene oeroude beeld na de andere oude tempel.
De vernieling van zoveel herinneringen uit de oudheid vind ik opzich erg jammer. Maar, helaas, vanuit bijbels perspectief zeer correct..
Wat de wreedheden van God en van "Zijn volk" betreft: uit zelfbescherming heb ik me zolang mogelijk daarvan afzijdig gehouden, maar de laatste maanden twijfel ik meer en meer...
In Spreuken zes wordt gezegd dat het een gruwel is in Zijn ogen om onschuldig bloed te vergieten. Uhh...wat staat er ook alweer in de bijbel..."vrouwen en kinderen en zwangere vrouwen moesten opengereten worden.."?!?!?! 
Het eerste vd tien geboden: Gij zult niet doden...
Een farce??
Sprookje?
In mijn wanhopige pogingen om de liefde te bewaren, bemerk ik een groeiende, ongebrijdelde woede, die borrelend en kokend zich langzaam maar zeker een weg naar boven werkt. Bijna als een vulkaan.
De bijbel staat zo barstens vol onrecht, eigengereidheid en wreedheid, dat ik het maar moeilijk meer kan bevatten dat het om een God van Liefde gaat. Tevens is nagenoeg elk van de miljoenen letters op meer dan duizend manieren uit te leggen...dit om het geheel niet al te gemakkelijk te maken voor ons, mensjes...???

De wens is er. Ik wìl het geloven. Ik gelóófde het ook.
Maar allang niet meer!
De wreedheden van dat vermaledijde Israël..het is allemaal "bijbels", het is "God's plan" met ...jawel..."God's volk".
Al die kortzichtige "bijbelvaste" betweters, die met de bijbel in de hand elke homo op de wereld met alle liefde naar de hel verwijzen..

Al die duizenden slachtoffers...allemaal in Zijn Naam...
Dood en verderf is het enige waar het op deze vervloekte planeet om gaat.
"In God we trust", staat er op bijna elk wapen dat naar welke broeihaarden dan ook gaat.
Het staatje Israël is uitsluitend tot stand gekomen door de geldzucht en machtswellust van één enkele familie tenkoste van vele, vele honderdduizenden slachtoffers....
God's plan..?!?!

Ik wil het allemaal geloven..
Ik wil het ècht..!
Ik probeer het ook werkelijk.
Maar het wordt steeds moeilijker en moeilijker om de "God van liefde" uit het NT te rijmen met de "God van Wreedheid" uit het OT èn NT.

Geloven is werkelijk niet wat Jezus zei: "een licht juk", werkelijk waar niet!

Het is het moeilijkste dat ik ooit op mijn bordje heb gekregen... 
"Gelukszoekertje"

Zoveel ellende..
Zoveel pijn..
verdriet en eenzaamheid.

Ja, ongekende, niet met een pen te beschrijven eenzaamheid...

Letterlijk moederziel alleen...temidden van immense golven..
in een enorme oceaan..
In de verte...als je even weer boven de golven uitkomt..
zie je ze nog gaan..
je ouders, je broertje en je oom en tante en opa en oma en die andere mensen
op jullie boot..

Maar jij..jij was overboord geslagen in de harde wind..
en ze konden niet meer bij je komen.
Ja..je hoorde mama nog roepen en je zag hoe papa werd tegengehouden door opa, 
toen hij je achterna wilde springen.

Zouden ze nog bij je kunnen komen?
Zul je ze ooit weer zien?

Het water is zo koud..zó koud...
Even rusten..
heel even maar..
dan zwem je weer..

Eerst even rusten..
even...