.

.

donderdag 19 januari 2017

Haat als drijfveer in de huidige maatschappij.

Zelf heb ik mijn deel van haat ruimschoots voldoende gehad.
Zonder in verdere details te treden kan ik de lezer geruststellen met de mededeling dat ik een zeer ruime ervaring heb met deze eigenschap en derhalve ook bijzonder bedreven was in het beoefenen ervan.

In de geestelijke gezondheidszorg stelt men over het algemeen dat haat voortkomt uit een mentale projectie van het eigen leed op het te haten object. ("wat mij is overkomen, is jouw schuld..") Hierbij is de 'schuldconstatering van de ander' een belangrijk aspect, want dat pleit immers de hater zelf vrij van enige blaam.
De hater kan weliswaar onbewust weten misschien medeschuldig te zijn aan het verwijt, maar dit niet zien doordat de verhoudingen volkomen scheef zijn gegegroeid, juist dóór die haat en door hen die de hater hierin bevestigden. 

Een misschien wat al te actueel voorbeeld, waar ik later op terug zal komen:
Een uitkeringsgerechtigde, die 'bij de voedselbank' is, en zijn privésituatie, werkeloosheid en de daaruit voortvloeiende armoede wijt aan de overheid, maar diep van binnen weet dat hij minimaal médeschuldig is, door in z'n jeugd niet naar school te gaan, steeds maar te spijbelen en er in elk kort baantje met de pet naar te gooien.
(Dit is bewust ietwat zwart/wit neergezet..)
Deze 'medeplichtigheid' aan zijn situatie is onbewust wel bekend bij hem...maar het is allemaal de schuld van de overheid "..want díé begeleidden hem immers niet goed.."

En nog een voorbeeld welke wat meer op mijzelf van toepassing was:
Door hetgeen mij overkwam door die ander, ging ik mij ook anders gedragen...mìsdragen, behóórlijk misdragen.
En dáár komt een stukje 'medeplichtigheid' om de hoek kijken mbt mijn situatie. Een stukje medeplichtigheid, waarvan ik onbewust wel wist dat het er was, maar...ook dàt was allemaal het gevolg vàn.

Die "ontkenning" is een essentieel aspect van haat, juist omdat haat de hater 'slachtoffert'; er is hem groot onheil aangedaan, waardoor zijn 'eigen medeplichtigheid gerechtvaardigd is' en dus geen schuld kan zijn!
Haat vertekent dus de werkelijkheid. 

Haat is altijd doorspekt, volgezogen van woede, maar ìs opzich geen woede. In mijn eigen ervaring is haat juist veel meer een soort van wanstaltige gevoelsmatige binding met de gehaatte. Dat wil zeggen: ik ervoer het als een gehechtheid en ik was, juist door die gehechtheid, ook elke dag met de gehaatte bezig. Het was zelfs een soort van 'eigen identiteit'. Zo van: Dat is van mij en daar blijf je van af! 
In mijn eigen beleving: ik kwam in 1982 tot bekering en wilde de Heer mijn hele hart geven, máárrrr.. mijn haat was van mij! Die had mij gemaakt tot wat ik op dat moment was: voor de duvel niet bang en bikkelhard en daar had de Heer maar van af te blijven..!

Echter maakt haat dodelijk ziek!!
Het is nl. een parasiet die je van binnenuit verteert. Je ervaart de gehaatte met een onvoorstelbare weerzin en afschuw en je minacht de persoon in alle toonaarden. En toch neemt de gehate persoon je volkomen in beslag en houdt hij/zij je constant bezig, waarbij er zelfs sprake kan worden van intens-en jarenlang overdachte en bedachte wraakactie.

----

Welnu.
Wat we nu zien gebeuren in de huidige maatschappij is feitelijk niets anders dan haat.
In mijn persoonlijke geloof heb ik geleerd dat er een tijd zal komen waarin de liefde zal afnemen en plaats zal maken voor haat. Die periode heet in bijbelse termen 'de Eindtijd', waarvan niemand weet hoelang die duurt.
In die Eindtijd zal de liefde gezien gaan worden als een zwaktebod, welk maar beter direct afgestraft kan worden. Haat en het daarmee gepaardgaande geweld zal langzaam maar zeker gezien gaan worden als iets 'dat er nu eenmaal bijhoort'.. 
Zódanig zelfs, dat het op zeker moment 'gewoon' geworden is. Men zal er niet meer van opkijken dat er alleen nog maar gehaat wordt. Men zal zelfs niet meer opkijken van de vele ronduit dramatische emotionele, maatschappelijke en zelfs fysieke gevolgen van die haat. 

En met deze ontwikkeling in het achterhoofd: kijk eens om je heen...
Waar staan we nu?
Is de wereld nog zo'n prachtige plek waar nog zóveel liefde is...?

In het stuk van Jan Vlug, advokaat in Deventer (http://janvlug.com/boos-om-een-tweet/) verwoorde Jan de vreselijke reacties van derden op een simpele, eenvoudige constatering dat hij in zijn 24 jaar advokatuur nog nooit een zedendelict had meegemaakt waarbij iemand met een moslim-achtergrond verdachte was.
Hij plaatste naar aanleiding van de actie van haatzaaier Geert Wilders om “onze vrouwen te bewapenen tegen de Syrische testosteronbommen”, deze ogenschijnlijk onschuldige constatering.

En welk een haat tegen (..?..) maakte die ene zin los...!

Hieronder het stuk van de Deventer advokaat Jan Vlug, geschreven op 17 januari 2016.

Hieronder het treffende relaas van de Deventer advokaat Jan Vlug:

"BOOS OM EEN TWEET.
De afgelopen week plaatste ik naar aanleiding van de actie van Geert Wilders om “onze vrouwen te bewapenen tegen de Syrische testosteronbommen”, de ogenschijnlijk onschuldige observatie op Twitter dat ik mij zolang ik advocaat ben geen zedenzaak kon herinneren met een verdachte die een moslimachtergrond had. Hoewel ik na 24 jaar advocatuur echt niet naïef meer ben, ben ik toch tamelijk geschrokken van de vele boze, beledigende en ronduit bedreigende reacties die ik op die tweet ontving. Een hele kleine bloemlezing:

Hopelijk is jouw jongste dochter de volgende.

Hoop dat jou dierbaren de volgende slachtoffers zijn; vervelende wegkijkende smeerlap die je er bent!
U heeft charmante vrouwelijke gezinsleden! Proef op de som nemen is het beste!
Er waren nog een paar hele heftige, maar die zijn inmiddels verwijderd. Bovendien werden deze tweets weer geretweet of als “leuk” aangemerkt. Verder ben ik uitgemaakt voor dom, dement, autistisch, wegkijker, doofpotter, moest ik een social media verbod krijgen, gesodomiseerd worden en werd er gesuggereerd dat ik zelf een verkrachter zou zijn. Een aantal van deze tweets was zelfs niet anoniem, maar afkomstig van (naar ik aanneem) ”bezorgde burgers”.

Ik heb mij de afgelopen dagen (en nachten!) afgevraagd waar die boosheid vandaan komt. Boosheid vanwege een zin van minder dan 140 tekens. Een zin die niet eens een mening bevat, niemand te kort doet en niemand beledigt. Hoe kunnen mensen zo boos worden om zoiets (nogmaals: ogenschijnlijk) onbenulligs, dat ze je kinderen en andere familieleden toewensen te worden verkracht. Ik denk dat ik het inmiddels weet.


Ik denk dat het vooral komt doordat een aanzienlijk deel van de bevolking zich niet gehoord en wel belazerd voelt. Ik denk dat het grotendeels komt doordat een aantal van onze politici en bestuurders (en daarmee “ons land”) een aanzienlijk deel van de bevolking heeft genegeerd, voor achterlijk heeft versleten en heeft bedrogen. Het draagt bij aan een sfeer van negativisme, onverdraagzaamheid, intolerantie en onredelijkheid.


Miljarden verslindende projecten die op niets uitdraaien (Fyra, ICT). Fraude door ambtsdragers ( De Kruijff, Swane, Van Rey, Hooijmaaijers, Daamen, van der Roest, Albayrak en ga zo maar door). Bestuurders in de (semi-publieke sector die al zakkenvullend hun overheidsbedrijf naar de bliksem helpen (Erik Staal/Vestia, Mollenkamp/Rochdale etc.). Bestuurders die onbekommerd zaken blijven doen met volstrekt corrupte en dictatoriale regimes omwille van de handel (Saoedi-Arabië, China). Bestuurders die op 1 tribune met de laatste dictators van Europa gaan zitten. Bestuurders die voor tienduizenden euro’s een vliegtuig willen laten overschilderen omdat ze anders niet voor een kort en onnodig bezoekje op Spitsbergen mogen landen. Tienduizenden bezwaarschriften van direct belanghebbenden die bij grote projecten tot en met de Raad van State belanden in de prullenbak (Betuwelijn, Schipholtunnel, Schinveldse Bos).


Banken die ten koste van miljarden overeind gehouden worden terwijl ze de samenleving al miljarden afhandig hebben gemaakt door middel van giftige derivaten en burgers door middel van woekerpolissen en door niets gerechtvaardigde hoge hypotheek- en boeterentes.


Het aanstellen van incompetente bestuurders om partijpolitieke of andere redenen (Ivo Opstelten met nul ervaring op justitie zodat Rutte een vraagbaak bij de hand heeft, Weekers met totaal ontbrekende opleiding en ervaring op Financiën omdat hij uit Limburg komt). Bestuurders die maar blijven roepen dat ”die uitkeringstrekkers en arbeidsongeschikten nu eens aan het werk moeten gaan” terwijl er op 580-.000 werklozen en 800.000 arbeidsongeschikten 130.000 vacatures te verdelen zijn. Bestuurders die dus ca. 1 miljoen (!) mensen als “kostenposten” voor altijd veroordeeld hebben tot een armzalig leven van een paar tientjes per week + de voedselbank.


Bestuurders die door het huichelachtige gedoogbeleid hebben veroorzaakt dat de teelt van wiet in brede kring als een normale bron van inkomsten wordt gezien omdat je van die paar tientjes nu eenmaal niet kunt leven. Dat minachting voor de wet daar het gevolg van is, is kennelijk niet van belang.


Bestuurders die de mond vol hebben over het hard aanpakken van de misdaad, maar die ondertussen spijkerhard bezuinigen op het OM, de Rechtspraak en de gefinancierde rechtsbijstand en de helft van de gevangenissen sluiten. Cruciale bewijsstukken die zogenaamd kwijt zouden zijn en waarover tot de laatste snik door iedereen tot bovenin de top wordt gelogen (fotorolletje Srebrenica, afgeluisterde gesprek van Rey/Teeven en “het bonnetje van Teeven”). Bestuurders die de bevolking maar angst aan blijven jagen terwijl de misdaad jaar na jaar daalt.


De doorlopende banencarrousel (wat zou Teeven gaan doen nu hij geen Kamerlid meer kan blijven?), Europarlementariërs die na het toucheren van hun presentiegeld onmiddellijk vertrekken zonder het betreffende debat bij te wonen. Op grond van de Wet uitgeschreven referenda waarvan de uitkomst wordt genegeerd (Europese grondwet) of die nog voor de totstandkoming daarvan worden gesaboteerd (Geen Peil).


En dat alles met een minister-president die de mond vol heeft van fatsoen en die blijft zeggen dat er niets aan de hand is, hoewel er links en rechts grote aantallen van zijn politieke vrienden moeten opstappen, vervolgd worden of veroordeeld wegens liegen, stelen of het onjuist inlichten van het parlement. Een parlement overigens, dat voor wat betreft met name de regeringsfracties uitsluitend bezig is met electorale succesjes of het middels kadaverdiscipline van de fractie overeind houden van het kabinet (Uiteraard gaat Van der Steur ook het Prof. Maatdebat overleven). Ook daar gaat voortdurend de waarheid en het algemeen belang verloren.


En ja: bestuurders die zonder overleg of vooraankondiging een AZC met meer dan 1000 mensen bedenken in een dorp met 150 inwoners. Of in een wijk als Overvecht, waar al enorme problemen zijn.


Vroeger wisten we het allemaal niet, maar tegenwoordige komt het in een niet aflatende stroom via de (social) media op ons af en weten we het dus allemaal wel. Als je al het vorenstaande bij elkaar optelt, wie heeft er dan nog vertrouwen in politiek, bestuur, rechtspraak, banken, woningbouwverenigingen of andere instituties? Wie gaat er dan niet denken dat er een complot is en dat de waarheid voortdurend in de doofpot wordt gestopt? Mensen zijn boos en ze hebben gelijk.


Is dat allemaal een reden om zo niets ontziend een totale onbekende toe te wensen dat zijn familieleden of hijzelf worden verkracht? Natuurlijk niet. Maar helemaal onbegrijpelijk is de woede die erachter zit niet. Als politieke correctheid al tientallen jaren meer en meer de plaats inneemt van echte correctheid, waarom zou jij je dan nog gedragen? Als liegen, verduisteren, graaien en stelen de norm lijken te zijn geworden bij “hen die over ons gesteld zijn” waarom zou jij dan fatsoenlijk blijven?


Het valt niet mee om binnen 140 tekens genuanceerd te blijven. Daarom probeer ik (waarschijnlijk tegen beter weten in) degenen die zo woedend hebben gereageerd in het stukje hieronder uit te leggen wat ik met die tweet heb bedoeld.


Ik ben 24 jaar advocaat in Deventer, een prettige provinciestad in Overijssel. Dat betekent echter niet dat ik nog nooit een allochtoon van dichtbij heb gezien. Integendeel: Deventer heeft ongeveer 100.000 inwoners, waarvan 21% een allochtone achtergrond heeft. Meest Turks. Daarnaast is er in Schalkhaar, een tot de gemeente Deventer behorend dorp dat tegen Deventer aanligt en ca. 5.000 inwoners heeft, al bijna 25 jaar een AZC met 750 bewoners. In het kader van de noodopvang worden er nog eens 250 meest Syriërs opgevangen in een leegstaand fabriekspand in hartje Deventer. Het lijkt mij dus te gemakkelijk om te zeggen dat het een probleem van de grote steden betreft.


De afgelopen 13 jaar behandel ik uitsluitend strafzaken en heb in die periode (gelet op de bevolkingsopbouw van Deventer) uiteraard veel allochtonen of mensen met allochtone wortels bijgestaan. Het merendeel daarvan had een moslim achtergrond. Door al het gedoe met die tweet heb ik mijn archief van de laatste 10 jaar doorgelopen (toch een paar duizend zaken). Ik heb inmiddels twee voorbeelden gevonden van zedenzaken waarbij de verdachte een niet-westerse (moslim) achtergrond had. Beide geen Syriërs, overigens. Dat betekent dat mijn observatie (los van mijn niet geheel perfect functionerende geheugen) waarmee het allemaal begon niet heel erg bezijden de waarheid was, ondanks het feit dat er in Deventer duizenden en duizenden moslims al dan niet permanent wonen.


Ik weet niet wat er in Keulen gebeurd is. Dat moet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik ben het daarnaast met iedereen eens dat de media en de politie een merkwaardige rol gespeeld hebben die ook tot de bodem moet worden uitgezocht. Als er niet is ingegrepen vanwege politieke correctheid en als er door sommige media niet over is bericht vanwege politieke correctheid dan is dat uitermate kwalijk. Dat mag niet weer gebeuren. De daders, wie en wat ze ook zijn, moeten worden gepakt en berecht volgens de regels die daarvoor zijn. Net als u en ik. Ik ben het ook met iedereen eens dat iedereen die ons land binnenkomt spijkerhard duidelijk moet worden gemaakt wat hier de regels zijn. Gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo en hetero, vrijheid van Godsdienst, de vrijheid om niet te geloven, vrijheid van meningsuiting, seksuele vrijheid, de onaantastbaarheid van het lichaam en ga zo maar door. Wie zich hier niet aan kan of wil conformeren, moet weg.Alles overziend zie ik echt geen tsunami van verkrachtingen of andere misdrijven op ons af komen. In ieder geval niet in dit deel van het land. Ik heb daar geen enkele aanwijzing voor terwijl ik denk dat wij advocaten dat als eerste zouden signaleren. Als het daar maar enigszins wel op zou gaan lijken, denk ik overigens dat onze samenleving sterk genoeg is om daar adequaat op te reageren. Zowel ter preventie, als ter bestraffing. Het afschuwelijke beeld van “Keulen” lijkt sterker te zijn dan de waarheid. Dáár moeten we tegen vechten in plaats van het vuurtje op te stoken terwijl daar geen objectieve aanwijzingen voor zijn." (aldus Jan Vlug, advokaat te Deventer, 17-01-2016)