.

.

dinsdag 17 februari 2015

Ik, de antisemiet...of...toch niet...

Op een christelijke pagina voor Israël kwam ik de volgende oproep tegen:

"Wat doe jij om je Joodse ‘broers en zussen’ te steunen?
-Begin alvast hiermee:
 * Bid voor troost, voor de overlevenden van de aanslagen in Europa
 * Bid voor de leiders in Europa, dat zij daadkrachtig het terrorisme bestrijden
 * Bid voor verlossing van het Joodse volk, dat opnieuw het doelwit is van strijd."

Opzich goede uitgangspunten, want er is nooit iets mis met gebed, in mijn ogen.

Hier werd op gereageerd door (in beginsel) 5 reageerders.

Reageerder 5
"De oplossing is er ...keer Europa de rug toe..Israël reserveert ongeveer 45 .000.000. Dollar voor terugkerende Joden uit Europa."

Ik reageerde op Reageerder 5:

"Kunt u mij eens vertellen, beste man: waar zouden al die honderdenduizenden joodse 'terugkeerders' moeten leven? Op welk grondgebied? In wat wij kennen als Israël? U weet vast beter! Ten koste van hoevele honderdduizenden gezinnen, die reeds tientallen generaties lang in het zelfde huisje/dorpje wonen moet dat gaan? Hoeveel dood en verderf, hoeveel pijn, verdriet, ellende, verbittering en dus...hoeveel haat zal hun verjaging teweeg brengen?! Bij hen, de verjaagden, maar ook bij zovele anderen? En bedenk eens: vele, vele duizenden joden kennen Israël alleen uit overlevering. Verhalen, op schrift of mondeling, zonder ook maar een flauw vermoeden te hebben, hoe het daar is, hoe het er daarginds uitziet. Denk bijv. alleen maar aan mensen die al honderden jaren wonen in Siberië, in West Afrika, Finland, ja..zelfs in Zuid-Amerika, Groenland, Kamtjatka, etc. En die mensen moeten/gaan ÀLLEMAAL 'terugkeren' naar Israël..? Want laten we eerlijk zijn: als de Europese Joden mogen...mogen de anderen ook, toch? Dan mogen de omringende landen Libanon, Irak, Turkije, Egypte, Syrië e.a. wel vast inpakken en een nieuw heenkomen zoeken, denkt u ook niet? Welke haat halen we ons op de hals? Welk een ellende..?!"

Reageerder 5 op mijn reactie:

"Aan u reactie te lezen bent GEEN christen, en ook geen Israël aanhanger. .en dat mag ik wens u met extreme moslims zoals IS.veel succes .ik ga verder GEEN energie in u steken. .maar ik bid dat u ogen worden geopend Door God de Vader . God zegen"

Reageerder 6 op mijn reactie:

"De Sebo Hillberts heeft geen idee waar hij over praat. Eersten wij komen kennen ons land, het is voor die, die nog geen mogelijk hadden daar heen te gaan in hun hart. Het heeft plaats daar. Maar het word tijd dat die die geen recht hebben daar te wonen, gaan verhuizen. Ik hoor u al denken aan de arme palestijnen. Heeft u ook er over gedacht waar al de joden zijn gebleven in de Arabische landen?!!!! Nee omdat u anti joods bent. Het word tijd dat u zich begint echt te informeren. Daar hoord de bijbel er ook bij. Veel plezier bij het ontdekken van de echte waarheid."

Ik reageerde op Reageerders 5 EN 6

Dit zegt mijn Bijbel: Heb lief, Vervloek niet.....Wat baat het ons en anderen, als wij alleen houden van degenen die ook van ons houden? Óók een terrorist houdt immers van de mensen die van hem houden. Is dat positief? Nee! In mijn ogen niet, want er schuilt geen verandering in en dus... geen zegen. 
"En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben." (Lukas 6:32).
Dat is een principe dat we bij àlle mensen, zelfs onze vijanden moeten gebruiken! Net zoals God van alle mensen houdt, doet hij een beroep op ons, zijn kinderen, om hetzelfde te doen. Dáár schuilt verandering in; daar gaat zegen vanuit. En zoals dat zo mooi gaat met zegen: de eerste zegen is altijd voor jezelf! Bedenk dit maar eens: als je iemand uit de problemen kunt halen, iemand helpt met de straat oversteken, iemand verzorgt met een goede maaltijd die diegene zelf niet meer kan koken....dan geeft het je een goed gevoel dat je iets voor hem/haar kon doen. Welnu: dàt is die 'eerste zegen'. En die màg er zijn. Ik zou zelfs durven stellen, dat die er móét zijn, want iets dat maakt dat je je goed voelt, wil je maar wàt graag vaker doen. Zo spreekt het vanzelf dat in het tonen van liefde en respect voor iemand die je eigenlijk niet mag, in beginsel een overwinning schuilt. Een overwinning op jezelf, want je eerste reactie zou zijn geweest, diegene te negeren of zelfs te verguisen. Goed beschouwd kun je dus stellen dat er sprake is van een dubbele overwinning, want die ander verwàchtte van jou het negatieve, terwijl je het pósitieve deed, hetgeen die ander op ZIJN beurt ook weer heel anders doet reageren op jouw....!  (denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, van wie dergelijk gedrag bepaald niet verwacht werd!)
"Verder wil ik nog graag dit kwijt: Ik vind het erg, erg jammer om voor antisemiet te worden uitgemaakt en eerlijk gezegd ervaar ik het als zijnde een beetje goedkoop. Enigszins cliché, als ik zo vrij mag zijn, want bij de minste vorm van kritiek voor 'anti-joods' te worden uitgemaakt, komt nogal vaak voor...helaas. Ik ben wel dégelijk een christen, een volgeling van de Zoon van God, de Koning der koningen. Ik belijd Jezus als mijn Redder en Verlosser, als mijn Heer en mijn Herder!!!!
En NÉÉ! Ik ben dùs GÉÉN antisemiet! Ik herken en èrken het Joodse Volk als God's oogappel, maar dat betekent niet per definitie dat het Joodse Volk, zònder uitzondering, géén fouten maakt en het betekent evenmin dat je als christen ab-so-luut geen greintje van kritiek -of kritische vragen mag uiten.. 

Ik hoop dat men daar begrip voor heeft of kan/wil opbrengen, want het is zóó eenvoudig om te haten. En zo zien je maar weer: er is maar héél weinig voor nodig om vijandschap op te wekken, bedoeld, of onbedoeld. 
Het is juist die ene daad...die daad, waarvan iemand, ergens, met verve claimt: 'Díé, die dáár-en-dáár liep...! Díé heeft mij geholpen....

En jij...? Jij weet stiekem, wie hij bedoelt...en geniet de sterren van de hemel..!Baruch Haba B’Shem Adonai Yeshua HaMeschiach, Sar Shalom!
(Blessed be the Name of the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace!)


Spreuk van de dag

Wie vraagt om vergeving, moet ook bereidt zijn die te geven.