.

.

woensdag 30 september 2015

Betekent water op Mars een teken van buitenaards leven?
En zo ja: wat doet dat met je geloof?

Het is de laatste dagen een 'hot item': vloeibaar water op mars. Aangevuld met grappige foto's waarop een glas water bovenop een marsreep geplaatst is.
Nou worden er regelmatig planeten gevonden die in theorie min of meer vergelijkbaar zijn met onze planeet. Echt heel bijzonder vinden we dat allang niet meer.
Maar water op Mars? Vloeibaar, stromend water?
Dàt is toch best wel heel bijzonder! Juist omdat water gezien wordt als de basis voor mogelijk leven.

Vele christenen (misschien wel verreweg de meesten) leven in de overtuiging dat wij uniek zijn in God's schepping en derhalve dus de enigen in Zijn hele universum.
Nou geloof ik wel dat wij uniek zijn, maar meer in de persoonlijke sfeer. Ik weet niet of wij de enigen zijn in God's schepping en eerlijk gezegd hou ik me daar ook niet zo mee bezig.

Wèl kan ik zeggen: voor mijn persoonlijke geloof en gevoel zou het tamelijk arrogant zijn, te denken dat MIJN soort de enige is met een hart,ziel,verstand en denkvermogen en dat MIJN planeet de enige planeet is met leven.
Kijk, we hebben de bijbel op duizend-en-één manieren uitgelegd....dan kan deze ene er ook nog wel bij: Johannes 10:16 "14Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. "

Dat is altijd uitgelegd als: "...daar bedoelde Jezus de heidenen mee.."
Maar ìs dat ook zo??
Jezus heeft vele dingen gezegd die wij, nietige mensje maar niet kunnen bevatten, laat staan kunnen uitleggen en die wij in onze "bewijsdrift" of juist "ontkenningsdrift" móéten en zùllen uitleggen...naar ons eigen persoonlijke beeld, zoals dat past bij ònze algemene uitleg en beleving van de bijbel.

Maar stel nou eens..dat Hij daarmee Zijn schapen op een andere plaats bedoelde, bijvoorbeeld een planeet. En dat Hij Zijn kuddes, allemaal ineens, of één voor één bij elkaar brengt...

Het is aan onze fantasie om daarover te speculeren, te fantaseren. Maar het is aan ons geloof en aan ons verstand om ons in praktische zin te bepalen bij de dingen die op onze eigen plek gebeuren!
De eventuele aanwezigheid van andere, leefbare, planeten, al dan niet met levende schepsels die al dan niet vergelijkbaar zijn met ons...mag ons er nooit toe verleiden om 'teleurgesteld' te zijn ("Shit! Hij is helemáál niet alleen voor ons gestorven en opgestaan!")
En...ons geloof verliezen??
Hoezo?!
Stel dàt...stel je eens voor...
Voor mij persoonlijk zou dat des te meer getuigen van God's onmetelijke grootheid....