.

.

dinsdag 29 september 2015

Profetie van een 90 jarige oude vrouw uit Noorwegen in 1968

Een oude vrouw van 90 uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een gezicht, een visioen van God ontvangen. Evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en hij heeft de mogelijkheid gehad haar te ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien. Hij schreef dat op, maar bedacht zich dat het dermate onbegrijpelijk was, dat hij het maar in een la opborg. Nu, na zoveel jaren, begreep hij dat hij die 'openbaring' moest delen met anderen.
De vrouw uit Valdres was een hele behoedzame, betrouwbare en 'wakkere' christen, met een goede reputatie onder allen die haar kenden. Dit is wat ze 'zag':
"Ik zag de 'tijd' kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort van globe en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus, en net voor de laatste ramp zou plaatsvinden, zoals we die nog nooit ervaren hebben."
Ze noemt een viertal 'golven'
1 Eerst is er, vóórdat Jezus komt en vóór de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een 'ontspanning', een periode van rust en welvaart zoals we die nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (Merk op, dit vond plaats in 1968 toen de koude oorlog op z'n hevigst was!)
In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening in vele landen, ook in Noorwegen, en wij zijn dus niet voorbereid als er een oorlog uitbreekt. Deze zal beginnen op een manier die niemand voor mogelijk houdt én vanuit een niet verwachte plaats.
2 Een lauwheid zonder weerga zal de christenen in de greep houden, alsmede een afglijden van de waarheid. Christenen staan niet meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer, zoals in voorgaande tijden, horen van ZONDE EN GENADE, wet en evangelie, berouw en bekering. Er komt een soort van surrogaat, een vervanging voor in de plaats: het welwaartsevangelie. Het meest belangrijke aspect zal zijn: 'succes', 'hebben', 'iets te betekenen' en 'materiële zaken te vergaren', zaken die God nooit op die manier beloofd heeft. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: "Neem uw kruis op en volg Jezus", komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerken plaatsen zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist voor de wederkomst van Jezus.
3 Er zal met name een morele terugval plaatsvinden zoals 'oud Noorwegen' dat nog nimmer heeft ervaren. Mensen zullen samenleven als getrouwd zijnde, maar zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het begrip 'samenwonen' al bestond in 1968).
Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt rechtgepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs de zonde tegen de natuur. Net voor Jezus' wederkomst zullen er TV programma's vertoond worden, zoals we nog nooit hebben beleefd.
De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van 'één station' (Ze kende het woord 'kanalen' nog niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het stations).
De TV zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van mensen tegen elkaar en dit gaat dan rond in de maatschappij. Sex, open en bloot, zal ook te zien zijn op het scherm, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden.
(Ik protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!)
Echter de oude vrouw zei: Het zal gebeuren en jij zal het zien en meemaken. Alles wat we ooit van waarde achtten, zal afgebroken worden, en de meest decadente zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.
4 Mensen vanuit arme landen zullen Europa binnenstromen. (In 1968 was er nog geen sprake van immigratie.)
Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de Tweede Wereldoorlog. Dan zal de volheid van onze zonden ook bereikt zijn.
De tranen stroomden over haar wangen…. “Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. En dan, plotseling, zal Jezus verschijnen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met een nucleaire atoombom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan, Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan”.
“Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.”
"DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN IS EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG."