.

.

maandag 3 november 2014

email aan het NBG en haar reactie daarop..


Ik begin met "Geachte" heer/mevrouw,

hoewel een volkomen 'dichttimmering' van God's Woord voor de zoekende op het net nou niet bepaald achtbaar is!!!!!
Ik vraag mij af of de bestuurders van NBG (nog) wel ten volle de betekenis kennen, de emotionele waarde zien en het belang erkennen van God's Woord, dat ...."om niet" aan ons gegeven is!
Natuurlijk: om duizenden, en nog eens duizenden bijbels te kunnen drukken heb je geld nodig. Voor het vertalen ook. En voor het maken en onderhouden van een website ook. Echter kost het maken en onderhouden van een website zó weinig, dat argumenten als "het wordt te duur..", of "..we kunnen het niet meer betalen.." volstrekte onzin zijn voor zo'n grote organisatie en derhalve nogal denigrerend daar ze er vanuit gaan dat elke aanhoorder ervan een totale digibeet is..(ter illustratie: ik heb een simpele website..met méér, véél meer mogelijkheden dan de website van NBG, en het kost mij maar weinig!)
Het lijkt er daarom veel eerder op dat het NBG een leuk centje ziet in God's Woord, want op ALLE (!!) internetsites...werkelijk ÁLLE... waar een vertaling van NBG/NBV te vinden was (zèlfs de KBS,Katholieke Bijbel Stichting), krijgt men nu: "...kan de pagina helaas niet vinden..", of: "..de opgevraagde pagina bestaat niet..", enz. enz.

Uiteraard geldt één en ander ook voor alle APPS. Zo meende het NBG er goed aan te doen, de NBV-vertaling van álle apps af te halen en niet meer toegankelijk te maken.
Hé...wacht eens even...Misschien pure speculatie, maareh..zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met de Bijbel-In-Gewone-Taal-vertaling, die men maar àl te graag aan de man wil brengen?? Tegen betaling, natuurlijk...welteverstaan!

Bespottelijk, en ronduit verachtelijk (!) om geld te willen slaan uit God's Woord! En al helemáál, als dat zo begeerde geld niet eens nódig is om een digitale bijbel in stand te houden!!!
Het NBG krijgt jaarlijks ruimschoots voldoende geld binnen uit giften, legaten, ervenissen en niet te vergeten...de verkoop van al die bijbels....!!
..hoewel ik me zomaar zou kunnen voorstellen, dat de vaste en incidentele giften door de huidige (duidelijk) commerciele instelling van het NBG bepaald gaan teruglopen...

Hoe dan ook: ik ben gelukkig gezegend met kennis van de engelse taal en dus..lees ik maar weer gewoon de King James Bible.

Wel zo handig...


Ik groet het NBG met de uitgesproken wens dat de Vader hen zal begiftigen met wijsheid en inzicht.

Hopelijk in de toekomst u weer hoogachtende,


Sebo Hilberts


NB: Zoek je ook een nieuwe online-bijbel? Klik dan op de foto, of hier!
Deze is ook best wel handig, maar ontbeert uiteraard ook de nbg/nbv-vertalingen...
http://bijbel.hispage.nl/index.php
Veel plezier!

De (vrijwel) nietszeggende reactie van het NBG dat ondanks de "hoge" geldnood toch maar een zoveelste vertaling maakte van God's Woord.:

Geachte heer Hilberts,

Ik wil graag reageren op uw bericht waarin u uw ongenoegen duidelijk maakt over de keuzes die het Bijbelgenootschap heeft gemaakt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap kan zijn werk doen dankzij giften van mensen die de Bijbel belangrijk vinden. Mensen die de Bijbel niet alleen in hun eigen leven een plek geven, maar die ook anderen Gods Woord gunnen, omdat ze de kracht ervan in hun eigen leven ervaren hebben. Het NBG kan bestaan dankzij leden en donateurs die bijdragen aan het bijbelwerk, in binnen- en buitenland, zodat de Bijbel wereldwijd voor mensen bereikbaar wordt.

Het aantal christenen in Nederland daalt. Ook de ledenaantallen van het Nederlands Bijbelgenootschap vertonen al jaren een dalende lijn. Van 2005 tot 2013 is het totale ledental met bijna 80.000 mensen gedaald, een daling van bijna 40%. De contributies van leden en donateurs zijn tussen 2010 en 2013 met 900.000 euro gedaald. De gemiddelde leeftijd van onze gevende achterban is 67 jaar. Door het overlijden van de oudere leden zal de dalende trend de komende jaren doorzetten. Het directe gevolg van minder leden is lagere inkomsten uit bijdragen van leden, en dus minder mogelijkheden om de Bijbel te vertalen, verspreiden en onder de aandacht te brengen in Nederland en daarbuiten.

De teruglopende inkomsten, en het toenemende online gebruik plaatsten ons voor een dilemma. Natuurlijk willen wij de bijbel gratis ter beschikking blijven stellen, daarom bieden we de NBV gratis aan op www.debijbel.nl (met login) en vanaf november ook op www.bijbelgenootschap.nl (zonder login).

De Nederlandse versie van de site Biblija.net was jarenlang gratis beschikbaar en werd door meer dan 1 miljoen mensen per jaar bezocht. Van deze 1 miljoen gebruikers steunt slechts een klein percentage het werk van het NBG. Het NBG heeft sinds mei 2012 de NBV gratis ter beschikking gesteld in de app van YouVersion, en ook dit heeft niet geleid tot meer leden en donateurs voor het werk van het NBG. Het is ons gebleken dat YouVersion onvoldoende ruimte biedt om het bijbelwerk van de organisaties achter de gratis vertalingen aan gebruikers bekend te maken, waardoor gebruikers niet op de hoogte zijn wie financiert dat de vertaling gemaakt wordt, en gratis te lezen is.

Door de complete NBV online via onze eigen kanalen te verspreiden, hopen we gebruikers bekend te maken met het vertaalwerk en andere bijbelprojecten van het NBG. Natuurlijk hopen we ook dat online gebruikers van de NBV daarover enthousiast worden en zich achter de missie van het NBG scharen: samen brengen we de Bijbel dichtbij. Maar ook niet-leden van het NBG kunnen via debijbel.nl en straks via bijbelgenootschap.nl gratis de NBV lezen.

("...onze eigen kanalen.." Dus niet meer (gratis) ook via andere kanalen..!)
Ik hoop met dit bericht meer duidelijkheid te hebben gegeven over de redenen van de keuzes die wij hebben gemaakt.
 Uiteraard hoor ik het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Zwart
Directiesecretaresse
Nederlands Bijbelgenootschap
t 023 - 514 61 51e Yzwart@bijbelgenootschap.nli  www.bijbelgenootschap.nl
b Zijlweg 198, 2015 CK Haarlemp Postbus 620, 2003 RP Haarlem
aanwezig: maandag tot en met donderdag
-----------------------------------------------------------------------------------

Hieruit blijkt dat het NBG niets meer is dan een simpele commerciële organisatie, met als doel geld te maken. Hoe? Wel: door andere sites/organisaties/kanalen buiten te sluiten en uitsluitend via "eigen kanalen" dingen (beperkt gratis) aan te bieden.

Naar eigen zeggen hebben ze de APP voor YouVersion verwijderd, omdat ze daarop geen reclame-doeleinden konden behalen.
citaat: "..dat YouVersion onvoldoende ruimte biedt om het bijbelwerk van de organisaties achter de gratis vertalingen aan gebruikers bekend te maken, waardoor gebruikers niet op de hoogte zijn wie financiert dat de vertaling gemaakt wordt, en gratis te lezen is."


Waarvan acte...
--------------------------------------------------------------------------------


( Zie ook:
robert_v_essen_nbg
bron:  http://www.bijbelgetrouw.nl/uncategorized/nbg-haalt-biblija-net-offline/

en:

"De NBG meldt in de open brief dat de inkomsten uit giften verminderen omdat de achterban vergrijst. Maar in de afgelopen twee jaar was de NBV wél verkrijgbaar in YouVersion en in die tijd groeiden de giften van het NBG juist flink.
Uit de jaarverslagen van het NBG blijkt dat de inkomsten uit fondswerving de afgelopen drie jaar steeds royaal hoger waren dan verwacht. In 2011 een half miljoen meer, in 2012 1 miljoen meer en in 2013 1,9 miljoen meer. Dat was dus juist in de periode dat het NBG de bijbelvertalingen wél allemaal gratis beschikbaar stelde op Biblija.net en de NBV-vertaling gratis te lezen was in de YouVersion-app.
De vraag rijst: staat het beschikbaar stellen van vertalingen in gratis apps inderdaad het voortbestaan van het NBG in de weg? En ook: zit het NBG niet zo goed in zijn financiële middelen en reserves dat deze keuze eigenlijk nog lang niet gemaakt hoefde te worden?"

Bron: Nederlands Dagblad en CVandaag

En dit alles, terwijl het eigen vermogen van het nbg notabene bijna 14 miljoen euro is!!
Zie voor exacte cijfers de site van het Centraal Bureau Fondsenwerving:
http://www.cbf.nl/Instelling-financien/3896/Bijbelgenootschap-NBG-Ver-Het-Nederlands

Voor een bedrijf met maar 46 betaalde krachten en zo'n grofweg 1800 vrijwilligers wereldwijd is dat bepaald geen kattepis, zeker niet wanneer je ziet dat de totale Aktiva/Passiva 18,8 mln. euro bedragen! Voor zó'n klein bedrijfje is dat exhorbitant hoog!

Daar komt bij: we hebben de Groot Nieuws Bijbel" (1972, Nieuw Testament in gewone omgangstaal) èn de "Nieuwe Bijbel Vertaling" (2004, Bijbel in "hedendaags natuurlijk nederlands", aldus NBG) èn nog eens "Het Boek"(1987, International Bible Society IBS) dus...waarom nòg weer een zóveelste vertaling maken "in gewone taal"???? Daar zat niemand op te wachten, niemand heeft er om gevraagd, niemand vond het nodig en ... het heeft kláúwen met geld gekost!! Okee, onze taal 'ver-amerikaniseert',..maar dat gaat ècht niet zo snel dat we om de paar jaar een nieuw boekie motte hebbe, hoor..!
Spreuk van de dag

Liefde is het enige dat meer wordt, naarmate je het met anderen deelt.