.

.

woensdag 15 juli 2015

De bijna-ondergang van Griekenland, 
strategie of ongelukkig toeval?

Toen de in 1744 geboren zoon van een joodse horlogemaker/pandjeshuishouder na de dood van z'n vader besloot 'om het hoger op te zoeken' begon alle ellende.
Die zoon, Mayer Amschel, besloot dat hij veel, heel veel meer kon verdienen dan alleen maar dit 'handeltje van z'n vader' in stand te houden.
Hij besloot om wat onderzoek te doen in de financiële wereld (waar z'n opleiding ook lag) en kwam tot de ontdekking dat er nòg al wat anti-semitistische elementen de scepter zwaaiden in de finaciële wereld.
Om die reden, en die reden alleen, besloot Amschel om zijn naam te veranderen.
Nou was dat niet zo moeilijk, want in die dagen (Napoleonitische Periode) kon iedereen zijn/haar naam vrijwel klakkeloos veranderen.
En zo werd Mayer Amschel Bauer Mayer Amschel Rothschild (naar het rode uithangbord van z'n vader's pandjeshuis) en als zodanig begon hij een "International Banking Buisiness", 
de voorloper van wat we nu kennen als IMF (Inter Monutair Fonds).
Al eerder schreef ik hierover, toen met betrekking tot Israël en de schier eindeloze wapenleveringen door Amerika.
Nu wil ik me beperken tot slechts de financiële wereld, en internationale politieke belangen wil ik even links laten liggen.


De opbouw van een imperium

In Mayer Amschel Rothschild's onnavolgbare succes richtte hij vele financiële maatschappijen op zoals banken, kredietfondsen, investeringsbanken, etc. en hij kocht zelfs complete banken.
Relatief kort na elkaar kreeg Mayer vijf zonen, waarvan de vierde Nathan heette. Deze benoemde hij ruim voor z'n dood tot familiehoofd.
Toen z'n kinderen oud genoeg waren, liet hij elk van hen zich in een bepaald land vestigen en zoveel mogelijk financiële maatschappijen opkopen/oprichten. 
Hij wilde dat zoveel mogelijk regeringen zoveel mogelijk geld leenden bij hem en z'n zonen. Mayer's motto was eenvoudig: alles moest volledig binnen de familie blijven, aan het hoofd van elk bedrijf 
moest een Rotschild staan en..het allerbelangrijkste.. het was niet relevant of een land een lening kon terugbetalen. Kon een land dat niet, had het dus een schuld aan de International Banking Buisiness.
En uitstaande schuld betekent macht, betekent invloed.
Klink dat al een beetje bekend..?


Marcus Goldman (1821–1904)

Rond 1800 groeide het anti-semitisme in Beieren.
Veel joodse burgers vluchtten,'migreerden' naar hogere gebieden in Duitsland.
Onder hen bevonden zich twee bevriende families, die later nauw met elkaar verbonden zouden zijn: de fam. Goldman. en de fam. Sachs.
Vader Goldman en vader Sachs lieten enkele van hun kinderen met elkaar trouwen, zodat hun beider rijkdommen altijd binnen de familie zouden blijven. In 1882 nodigde vader Goldman de man van 
z'n derde dochter, Samuel Sachs uit om samen een financiëel imperium op te bouwen, waarna hij de naam van zijn "Goldman International Investment Bank" veranderde in "M. Goldman & Sachs".
Zo'n vijftig jaar lang kwamen alle partners en leiders van Goldman & Sachs slechts uit de eigen familiekringen.


Achter de coulissen

Stel je dit voor:
Toen Goldman & Sachs ontstond bestond de Rothschild-dynasty al meer dan honderd jaar had de familie Rothschild al een enorm imperium opgebouwd!
Inplaats van die 'nieuwkomer' meteen de kop in te drukken, kapot te concureren, besloot men dat het beter was om hem te steunen. Samenwerken, want...beiden waren Joods en voor Goldman & Sachs gold dat 
het veiliger en winstgevender was om deze gigant te vriend te houden en voor Rothchild was Goldman een geweldige zakenpartner, via welke men heel veel zaken kon doen zonder al te veel op te vallen. 
Op deze wijze was niet onmiddelijk zichtbaar dat landen/bedrijven zaken deden met Rothschild. Algemeen wordt aangenomen dat Rotschild zich uiteindelijk grotendeels meester heeft gemaakt van 
Goldman & Sachs, maar dat is nooit bewezen. Wèl is men het hier over eens: Goldman & Sachs bestaat niet ONDANKS het grote Rohschild, maar DANKZIJ, bij de gratie van..
Die vorm van "op de achtergrond blijven", "niet opvallen" hebben de Rothschilds altijd in ere gehouden. 
Het is een publiek geheim dat ze, via via, grote banken en bedrijven opkopen, de personele bezetting & bestuur vrijwel intact laten om vervolgens onder de naam van die bank/ dat bedrijf zaken te kunnen doen.
Om die reden is er al meer dan tweehonderd jaar lang maar heel weinig bekend van deze familie. 
Slechts heel af en toe komt er een ietsiepietsie informatie naar buiten.
En dan te bedenken dat het allemaal begon met een naamsverandering...om niet op te vallen...


Enkele actuele feiten

- Griekenland ligt op de financiële grens tussen het arme Rusland en het rijke Europa.
- Enkele jaren geleden kwam Goldman & Sachs (lees: Rothschild ?) de schuld van Griekenland via een slinkse truc op papier decimeren, zodat Griekenland in de E.U. kon.
- Toen Griekenland eenmaal in de E.U. zat, bleek de schuld tòch groter dan toegestaan.
- Maar omdat Griekenland nu bij Europa zat, had Europa zich verplicht tot financiële steun, om die schuld te verkleinen.
- Ondanks gemaakte afspraken om die leningen af te lossen is Griekenland niet in staat tot betaling.
- Integendeel: er moet zelfs nòg meer geld uit Europa komen.
- Alle gelden uit Europa verdwijnt in Griekenland naar de banken, dus...het volk heeft het nakijken.
- En raad eens wie die banken langzaam, maar stelselmatig heeft opgeslokt....