.

.

zondag 27 september 2015

Kritisch bijbellezen 

deel 01 Hoe is alles onstaan?


Als gelovigen geloven wij dat God liefde is en dus bàrtsensvòl liefde zit. Liefde kun je niet binnen houden; het móét eruit. Zo geloof ikzelf dat de Here God uit liefde het heelal schiep. Een beetje vergelijkbaar misschien met hoe een echtpaar zoveel liefde 'over' heeft en daarom graag kinderen wil. Praten met ze, ze dingen vertellen, ze vragen stellen, met hun kinderen mee op het avontuur gaan dat leven heet, ze willen intens graag kinderen om van te kunnen houden en die op hun beurt van hen houden..
Zo stel ik me dat ook van God voor.
Juist omdat Hij zoveel liefde had om te geven, schiep hij het heelal, zodat daar door Zijn Mond planten, dieren en mensen in zouden kunnen ontstaan en leven waar hij van kon genieten en die van hem konden genieten.

Geleerden, archeologen en wetenschappers schatten dat het heelal zo'n ruwe 14 miljard jaar geleden is ontstaan. Men denkt dat enigszins te kunnen berekenen aan de hand van het uit elkaar vliegen van de vele sterren, hetgeen gepaard gaat met een duizelingwekkende snelheid. Als je daar een tijdloop van zou kunnen maken en die bijvoorbeeld terug kunnen draaien, zouden de sterren dus uiteindelijk weer zóveel dichterbij elkaar komen, tot ze in elkaar zitten in een piepklein stipje, dat langzaam verdwijnt tot er niets meer is. En daar ergens zou dus een 'enorme' explosie plaatsgevonden hebben, waardoor de sterren uit elkaar vlogen als scherven bij een granaatonploffing.
In eerste instantie was er dus nog niets. Evolutionisten geloven dat dàt het moment van de 'Big Bang' was, hetgeen door christenen wereldwijd met kracht ontkend wordt; wie kent niet die leus van 'Visje': "Eerst was er niets en dat is dan ook nog eens onploft..?!?!"
Persoonlijk vind ik dat nogal aanmatigend en niet bepaald getuigend van geloof. Staat er immers niet in God's woord:
"3Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars"
(Hebreeën 11:3 YouVersion Bijbel-App, Basic Bible)
(N.B. In de nbv-vertaling wordt als enige ipv het woord "onstaan" het woord "geordend" gebruikt.)

Dat christenen en andersgelovenden zich met hand en tand verzetten tegen het idee van evolutie is alleszins begrijpelijk, want het woord evolutie suggereert 'natuurlijke ontwikkeling zonder leiding of tussenkomst van derden'.
Echter, het woord betekent feitelijk: geleidelijke ontwikkeling, geleidelijke groei, geleidelijke overgang.(http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=evolutie&lang=NL) En dat de Here God de dingen zich heeft laten ontwikkelen, staat wat mij betreft buiten kijf.

De aarde is ongeveer 4,54 miljard jaar oud en niet lang na de aarde liet God ook de zon ontstaan. ("3En God zei: "Ik wil dat er licht is!" Toen was er licht.4En God zag dat het licht goed was. God scheidde licht en donker van elkaar.5Het licht noemde Hij 'dag' en het donker noemde Hij 'nacht.'" (Gen. 1:3-5 YouVersion-bijbel App, BasicBible)
Dat was, zou je kunnen stellen, het moment dat de aarde en de zon begonnen te draaien. Ik kan me voorstellen dat dat een proces was van duizenden jaren, voordat er daadwerkelijk sprake was een duidelijk draaing waardoor het een bepaalde tijd licht en donker zou zijn. Maar dat de Heer sprak van een 'dag' en een 'nacht', wil wat mij betreft niet per definitie zeggen, dat het om een etmaal ging. Daarmee zou ik de Here God behoorlijk beperken, want stel je eens voor: zowel op de Noorpool als op de Zuidpool is het zes maanden per jaar licht of donker, waar nog bij komt dat de bijbel het zelf al zegt: "Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag."(2 Petrus 3:8 (YouVersion bijbel-App, Basic Bible)
Welnu, doordat de aarde begon te draaien begon er water op te stijgen. In de bijbel vertelt de Here God volgens mij hoe dat ging, in Gen. 1:6. Er vormde zich een dampkring, o.a. voor beregening, maar vooral ter bescherming tegen de negatieve invloeden van de zon en rest van het luchtledige.
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de wijze van vorming van de aarde en de zon op zich niets bijzonders is, is men het er over eens dat de korte periode tussen het ontstaan van de aarde en dat van de zon wèl uniek is. Beiden zijn nagenoeg even oud, de aarde iets ouder dan de zon.

In het kort:
er kwam zo'n 14 miljard jaar geleden een BOEM!, waardoor alle sterren wegvlogen.
4 miljard jaar geleden was de 'aarde' vrijwel tot stilstand gekomen en dus 'gereed voor bewerking'
er kwam een zon voor warmte en licht.
er kwam een dampkring
er kwam droge grond voor begroeiing
er kwam begroeiing in alle variaties
en tot slot kwamen de dieren en de mensen

Dat héle proces is zo ontzettend boeiend, zeker als je, net als ik, geboeid bent door het hele sterrenfirmament, met alle wonderlijke dingen die daarin gebeuren. En dat proces vertelt God ons in de bijbel...als je openstaat voor Zijn Woord. En dus openminded, oprecht, onderzoekend en kritisch kijkend naar het geschrevene. Juist die vragen durven stellen, die al zolang 'taboe' zijn! Omdat dat 'niet hoort', 'onbijbels' is, of zelfs 'ketters'.
Maar door nog langer vast te houden aan lang geleden opgelegde, ingebakken en vastgeroeste kerk-leringen, houden we datgene dat voor het grijpen ligt achter slot en grendel. Uit zelfbehoud, bang voor vernieuwing, maar vooral ook bang om 'ontrouw' te zijn. Bijna alsof we God zèlf verloochenen. Ik las ergens dat als we onze geest niet toestaan om vragen te stellen, we juist ontrouw zijn aan onszelf, aan de verstandelijke mogelijkheden die de Here God ons gegeven heeft, en daarmee misschíén ook wel aan de Heer...