.

.

vrijdag 7 augustus 2015

Gruwelen uit liefde

1 Kor.13:13 "Zo blijven dan:

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde."

Is liefde niet louter acceptatie? De ander uitnodigen te zijn wie hij is? De ander willen zien, zoals God hem ziet?

Ongeacht kleur, religie, geslacht, voorkeur, geaardheid?
Waarom is het voor ons, christenen zo verdraaid moeilijk om te accepteren dat er mensen zijn, die van geboorte af (!) een andere natuur hebben?

Ja, de bijbel voorziet in zes teksten die betrekking hebben op homosexualiteit, drie in het Oude Testament en drie in het Nieuwe Testament.

Van tienduizenden teksten zijn het er zes(!).
Al naar gelang de kerkelijke stroming wordt hier wat gematigd mee omgegaan, anderen radicaliseren het simpelweg volkomen.

Oh ja zeker, de bijbel spreekt van "een gruwel in God's ogen".

Zoekende op het woord 'gruwel' kom ik op een aantal teksten waarin wordt gesproken van iets dat "een gruwel is in God's ogen".
Zomaar een paar uit de losse pols:
Spreuken 6:16-19:
"16Deze zes dingen haat de Here,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
17hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
18een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
19wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.

Verderop, in het Nieuwe Testament, kom ik er nog een paar tegen:

-vrouwen in mannenkleren en mannen in vrouwenkleren.
-rente berekenen over geld dat je hebt uitgeleend
-kwaadsprekerij (die valse tong)
-een valse weegschaal gebruiken in je handel.
-hoererij
-overspel
etc. etc.

In alle gevallen gaat het om een bewuste keuze voor bepaalde daden.

Ook in het geval van 'sodomie' (ongeremde sexuele wellust), waarbij mannen met elkaar en vrouwen met elkaar èn wisselend sex hadden/hebben.

Terwijl inmiddels wel bekend is, dat homofilie géén bewuste keuze is!

Dat bèn je gewoon... Tégen je eigen wil in en mèt alle problemen, pijn en verdriet. Ook mèt die enorme, vaak jarendurende worsteling met je eigen identiteit.

Welnu, waar in de bijbel gesproken wordt van die 'sexuele gruwelen in God's ogen, daar is bij een jongen die verliefd is op een jongen, en bij een meisje dat verliefd is op een meisje geen sprake van!

Hartstocht, passie.. dezelfde emoties als bij hetero-mensen.
Paulus zegt daarvan in Romeinen (mbt tot man/vrouw: "Het is beter te trouwen, dan te branden van passie.

En toch...

Iedereen kan trouwen en wordt in elke gemeente toegelaten, in elke functie, maar níét de homo!
Dàt is een gruwel in God's ogen. Diegene leeft in zonde!
Ik heb echter geleerd dat iedereen zonde begaat. Ook, of juist als christen!
Maar het gaat de Here God niet om onze zonden. Die heeft Zijn Zoon Jezus al op zich genomen. Nee, het gaat de Here God erom een eerlijke, oprechte relatie met ons te hebben.

Tot slot:

In vrijwel elke kerkdienst/bijeenkomst/evangelisatie-actie etc. wordt geroepen en geschreven:
"Je bent bedoeld! De Heer heeft jou bedoeld en houdt van jou zoals jij bent."
Hmm.. Wèldan...!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dankjewel voor je reactie en ik wens je nog veel leesplezier.